×
Home Collectie Events Over ons Contact

Disclaimer


Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden (waaronder koop en verkoop) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een koopovereenkomst of een overeenkomst van opdracht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kollenburg Antiquairs B.V. Jegens een ieder zijn toepasselijk de Algemene voorwaarden Kollenburg Antiquairs B.V. met betrekking tot verkoop en overeenkomsten van opdracht tot taxatie, onderzoek, advies, restauratie, catalogisering en gelijksoortige opdrachten wanneer sprake is van verkoop door Kollenburg Antiquairs B.V. of wanneer sprake is van een overeenkomst van opdracht tot taxatie, onderzoek, advies, restauratie, catalogisering en gelijksoortige opdrachten niet zijnde een opdracht tot bemiddeling of een opdracht tot consignatieverkoop. Jegens een ieder zijn toepasselijk de Algemene voorwaarden Kollenburg Antiquairs B.V. met betrekking tot inkoop, opdracht tot consignatieverkoop en opdracht tot bemiddeling, wanneer sprake is van inkoop, opdracht tot consignatieverkoop of opdracht tot bemiddeling. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op https://www.kollenburgantiquairs.com en zullen u op verzoek kosteloos worden toegezonden. In alle door Kollenburg Antiquairs B.V. gehanteerde algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen welke tevens van toepassing is op rechtsverhoudingen met derden. Kollenburg Antiquairs B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 17167704.

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer. In het geval er interpretatieverschillen zijn met de Engelstalige versie prevaleert de disclaimer in de Nederlandse taal.

Kollenburg Antiquairs B.V. kan naar eigen inzicht, op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming wijzigingen en aanvullingen (laten) aanbrengen op de website of de website (laten) beëindigen. Kollenburg Antiquairs B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een wijziging, aanvulling of beëindiging van de website.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Kollenburg Antiquairs B.V. garandeert echter niet dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert. Hoewel Kollenburg Antiquairs B.V. ernaar streeft dat alle informatie op deze website correct en actueel is, staat Kollenburg Antiquairs B.V. niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie (waaronder begrepen prijzen) gepubliceerd op deze website. Kollenburg Antiquairs B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden (waaronder begrepen wijzigingen en programmeer- en typefouten in de prijzen) op deze website. Kollenburg Antiquairs B.V. is tevens op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar deze website verwijst.

Kollenburg Antiquairs B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Kollenburg Antiquairs B.V. Kollenburg Antiquairs B.V. behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo’s) die aangeboden wordt op deze website. Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Kollenburg Antiquairs B.V. De informatie op deze website mag wel worden gedownload en/of afgedrukt voor persoonlijk gebruik.