×
Home Collectie Events Over ons Contact

Cornelis Springer (1817-1891)Cornelis Springer (1817-1891)

De maker van dit intieme verstilde portret van het stadhuis van Oudewater is de beroemde 19e eeuwse schilderij van stadsgezichten Cornelis Springer. Toen de kunstenaarsbiograaf Immerzeel in 1841 een vragenlijst naar de jonge kunstenaar Cornelis Springer stuurde, vulde deze op de vraag waarin hij gespecialiseerd is ‘Stadsgezicht’ in. Een onderwerp dat hij zijn hele leven zou blijven schilderen.

Na een opleiding bij de huis- en rijtuigschilder Andries de Wit en lessen in bouwkundig tekenen en perspectief van zijn oudere broer de architect Hendrik Springer, kwam hij op de tekenschool waar zijn talent bleek. Zijn leertijd bij de stadsgezichtenschilder Kasparus Karsen (1810-1896) was bepalend voor de rest van zijn carrière. Als snel zou hij zijn meester echter ver overstijgen en reeds bij leven veel roem vergaren.

Het hier door de schilder vervaardigde stadhuis van Oudewater staat op de Visbrug in deze plaats. Het werd gebouwd in 1588, dertien jaar nadat zijn voorganger in 1575 bij de inval van de Spanjaarden grotendeels in vlammen was opgegaan. Toen Oudewater weer daadkrachtig genoeg was om zich de bouw van een nieuw stadhuis te kunnen veroorloven, werd dat opgetrokken op de fundamenten van zijn voorganger.

Het onderste gedeelte van het stadhuis, bestaande uit muren van kloostermoppen en gepleisterde tongewelven, dateert van vóór 1575. De hoofdverdieping stamt ui 1588. Over de bouw is vrij veel bekend omdat het originele bestek uit 1588 bewaard is gebleven. Daaruit is de naam van de steenhouwer bekend: Gieleam Verminx uit Delft. In 1887 is het stadhuis , vooral aan de buitenkant, grondig gerestaureerd. Daarbij werden de vensters verbreed, men bracht dakkapellen aan langs de Kapellestraat en een nieuwe bakstenen schil van kleinere, machinaal vervaardigde stenen rond het eigenlijke bouwlichaam.

In 1968 ging de kap van het stadhuis grotendeels in vlammen op, samen met een deel van de verdiepingen eronder. Aan de hand van het oude bestek en bestaande foto’s kon een reconstructie worden gemaakt. Bij de herstellingen, onder leiding van architectenbureau ir. T. van Hoogevest, werd  de overgebleven kern van het stadhuis geheel gerestaureerd. De
restauratie van 1887 werd daarbij grotendeels ongedaan gemaakt; de bakstenen buitenbekleding en de dakkapellen werden verwijderd. In 1972 kon het weer in gebruik worden genomen.

Provenance:
Nieuwenhuys Londen 12 oktober 1855 voor f.80
Veiling Christie’s Londen 21 april 1978, lot 197
Kunsthandel Mark Smit, Ommen
Privécollectie, België

Literatuur:
Willem Laanstra, Cornelis Springer (1817-1891), Utrecht, 1984, p. 97

Cornelis Springer (1817-1891)
Prijs op aanvraag
Periode
1855
Materiaal
Olieverf op paneel
Signatuur
C. Springer 55 [linksonder]
Afmetingen
32 x 26.5 cm

Wereldwijde verzending mogelijk