×
Home Collectie Events Over ons Contact

Maastrichtse eiken Louis XV hoekkastMaastrichtse eiken Louis XV hoekkast

Een elegante rijkelijk gesculpteerde Maastrichtse hoekkast, staande op een gegolfde en gesculpteerde plint en bekroond door een enkelgebogen kap welke centraal versierd is met een rocaille. De vier gebogen paneeldeuren met strakke geprofileerde lijsten welke aan de boven- en onderzijde samenkomen in een rocaillemotief, vormen de omlijsting voor het rijke asymmetrische Louis XV steekwerk in de vorm van gestileerde rozen, bloesemtakken en rocailles. Dit decor herhaalt zich aan de zijkanten naast de deuren, en in de kaplijst. De slaglijsten tussen de deuren zijn aan de boven- en onderzijden versierd met gebombeerde rocailles. Achter de deuren bevinden zich enkel schappen.

De periode 1730 tot 1780 wordt algemeen beschouwd als de bloeiperiode van de Luikse meubelkunst. Na rond 1700 de Franse Barokstijl met zijn evenwichtige en symmetrische vormentaal aangenomen te hebben, vinden de schrijnwerkers in het Prins-Bisdom Luik daarin hun eigen variaties. Zij behouden gedurende bijna de gehele eeuw de evenwichtige opbouw van het meubel, maar verfraaien met hun snijwerk, dat aan kantwerk gelijk is, niet alleen het front van de panelen, maar vaak ook de hoeken en de bekroning. De meeste Luikse meubelen worden gemaakt van het eikenhout, dat in ruime hoeveelheid groeit in de bossen van de nabijgelegen Ardennen. Hout van de es en ook de wilde es, kers en beuk wordt in mindere mate gebruikt, Het schelpmotief is ook in deze tijd hét versieringsmotief bij uitstek. Aan de vormgeving ervan kan men globaal de tijd van ontstaan van het meubel aflezen. Is de schep in het begin van de achttiende eeuw nog symmetrisch en star, naar het midden van de eeuw wordt de vormgeving steeds asymmetrischer, darteler en uitbundiger totdat aan het einde van de eeuw de schelp als het ware weer tot stilstand komt. Opvallend is dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Naamse meubelen, de decoratie aan de Luikse meubelen uit het volle hout wordt gesneden. In het begin van de eeuw zijn naast het schelpmotief, de palmetten, lambrequins, acanthusbladeren en de damastnabootsingen in hout, “fonds quadrillés à fleurettes’, favoriet. In het midden van de eeuw zijn twijgen met bloempjes, waaronder roosjes, margrietjes en anjertjes, de grote mode. De steeltjes, waarop de bloempjes prijken, zijn vaak los van het meubel gesneden, hetgeen het snijwerk een bijzondere elegantie verleent. Ook kunstig uitgesneden bloemenmandjes en de C en S vormige rocailles worden veelvuldig als versieringsmotief toegepast.

In de decoratie van deze hoekkast is een opvallend versieringsmotief gebruikt dat in de vakliteratuur “motif perspectif” wordt genoemd. Het heeft de vorm van een in doorzicht weergegeven architectuurelement en is meestal in een rocaille opgenomen; doorgaans is het een basement met een paar bloempjes. Hoewel dit decoratiemotief ook elders, bijvoorbeeld in een stucwerk plafond in de Kruisherenkerk te Maaseik, aan het houtwerk van een altaar van Couven in de kerk ik Eupen en op verschillende andere plaatsen gevonden wordt, is het toch opvallend dat het in Maastricht veelvuldiger lijkt voor te komen. In de gevelversieringen van diverse Maastrichtse monumentale gebouwen is dit “motif perspectif” als basement in rocailles verwerkt en ook in het achttiende-eeuwse Maastrichtse zilver vindt deze combinatie als versieringsmotief geregeld toepassing. Op enkele tekeningen van Matthias Soiron is dit motief ook te zien.
Een tweede typisch element dat deze hoekkast ontegenzeggelijk plaatst in Maastricht, is de gewelfde plint aan de onderzijde, welke de kast op het oog lijkt te dragen. Ook kenmerkend zijn de naar voren uitstekende gesculpteerde elementen aan de boven- en onderzijden van de slaglijsten.

Provenance:
Particuliere collectie, Nederland

Literatuur:
W.E.S.L. Keijser-Schuurman, Een bijzondere nalatenschap; meubeltekeningen in de albums van Matthias Soiron, 2002, p.25-27

 

Maastrichtse eiken Louis XV hoekkast
Prijs op aanvraag
Periode
ca. 1760
Materiaal
gesculpteerd eikenhout, messing beslag
Afmetingen
255 x 85 cm

Wereldwijde verzending mogelijk